Democratische
vernieuwing

Democratie is het recht om mee te denken en het recht op invloed en zeggenschap over je eigen leefomgeving. Democratische vernieuwing gaat over inwoners meer betrekken bij besluiten. Dit vraagt om een andere houding van de gemeente waarbij het perspectief van de inwoners centraal staat. Iedereen mag meedoen; ongeacht leeftijd, talent of achtergrond. De mensen die in onze gemeente wonen, werken, leven en ondernemen zijn onze experts.

bestuursopdracht
2018 - 2022

Samen

Samen met inwoners, het college, de gemeenteraad en ambtelijke organisatie gaan we actief aan de slag met democratische vernieuwing. Onze wens hiermee is de afstand tussen bestuur en inwoners te verkleinen. Dit is mogelijk door inwoners zoveel als mogelijk is bij besluiten te betrekken. Door te zorgen voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid maken we inwoners mede-eigenaar van het beleid.

Stap voor stap

We voeren democratische vernieuwing stap voor stap in. Als raad stellen wij kaders over de wijze waarop wij inwoners betrekken. Ook houden wij de werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad tegen het licht. Vormen van inspraak en nieuwe democratie hoeven niet voor ieder project hetzelfde te zijn. Daarbij maken we gebruik van voorbeelden uit andere gemeenten en passen deze in pilotvorm toe.

Voordat het bestuurlijke of ambtelijke proces van start gaat betrekken we inwoners bij de planvorming. De betrokkenheid van wijkverenigingen en inwonersgroepen moedigen wij aan. We stimuleren en faciliteren inwonersinitiatieven en geven inwoners eigen verantwoordelijkheid. Ook het vaststellen van een lokale referendumverordening voor het organiseren van opiniƫrende referenda bij grootschalige projecten is een middel om de stem van de inwoners mee te laten wegen. Aan het nieuwe college wordt de opdracht voor democratische vernieuwing meegegeven.

Voorbeelden

nieuwe democratie


Burgerpanel

Jongerenraad

Youmee-app

Adviesgroep per kern

Referendum

Ondersteuning en expertise

Binnen het college is er ondersteuning en expertise van een wethouder die als aanspreekpunt voor democratische vernieuwing optreedt. Waarden zoals integriteit, loyaliteit, eerlijkheid, respect, saamhorigheid en gelijkwaardigheid staan voor ons centraal in het contact met inwoners, organisaties en bedrijven binnen onze gemeente. Maar ook in interactie met gemeenteraad, college en onze ambtelijke organisatie.


Wat zou u aan het bestuur van de

gemeente mee willen geven?


Democratische vernieuwing is een taak van ons allemaal